EMUS Centralized Can Group Module

 210,00

    • EMUS Centralized CAN Cell Group Module (ook bekend als CCGM) is een combinatie tussen een CAN group module en meting van maximaal 16 lithium cellen. De CCGM communiceert middels CAN bus met de EMUS BMS hoofdcontroller en meet voltages van maximaal 16 lithium accucellen en kan worden uitgerust met maximaal 5 externe temperatuur sensoren. Maximaal 32 CCGM modules kunnen worden gebruikt in een systeem.