Privacybeleid

• Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

• Wij dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

• Wij hebben jouw gegevens in bezit, omdat je die aan ons verstrekt hebt. Je gegevens worden bewaard voor zo lang noodzakelijk is voor het doeleinde van de gegevensverwerking. Onder doeleinden vallen in ons geval Dienstverlening, Klantenbeheer & Financiële Administratie en Marketing:

  1. Dienstverlening: NAW-gegevens, E-mailadres en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. De grondslag hiervoor betreft de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Klantbeheer & Financiële Administratie: Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. De grondslag hiervoor betreft de wettelijke verplichting.
  3. Marketing: Naam en E-mailadres en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. De grondslag hiervoor betreft een gerechtvaardigd (commercieel) belang.

• Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

• Voor algemene informatie over de AVG of voor het indienen van een officiële klacht verwijzen we je naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

• Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

• Heb je een vraag over je gegevens en de manier waarop deze worden opgeslagen? Of wil je dat we je helpen met uitschrijven? Neem dan contact op met Menno Schilder.

• Het is niet nodig om toestemming te vragen voor het plaatsen van Google Analyticscookies ten behoeve van statistische analyses, zolang er verder geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Wij hebben de aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens doorgevoerd en voldoen daarmee aan deze voorwaarde.